ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
ไทย  English
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทร. 2842 (คุณกฤษดา), 2779 (ผคค.ทส), 3333 (VoIP), สายตรง 0 2243 1096
อีเมล: saraban@mail.rid.go.th
Fanpage : ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมชลประทาน