เพิ่มช่องทางติดต่อสอบถาม-แจังปัญหาการใช้การใช้งานระบบสารบรรณฯ ได้ที่ **คลิกเลย!!!

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทร. 2468 (คุณกฤษดา), 2779 (กค.ทส), 3333 (VoIP), สายตรง 0-2667-0952
E-mail: petchnw@gmail.com