!! --- ประกาศ ---------- ประกาศ ---------- ประกาศ ----------!!
..เนื่องจาก ทางศูนย์เทคโนโลยีฯ มีการปรับปรุงระบบสารบรรณและจัดเก็บเอกสารฯ เป็นรุ่นใหม่ และจะเปิดใช้งานในวันจันทร์ ที่ 16 ธันวาคม 2562 ดังนั้นเพื่อให้ข้อมูลมีความสมบูณร์ถูกต้อง ! จึงของด การโอนงานข้ามปี, งดใช้ระบบจัดเก็บเอกสารฯ และ !! ขอหยุดให้บริการระบบฯ เพื่อหยุดการนำเข้าและตรวจสอบข้อมูล ตั้งแต่ วันที่ศุกร์ ที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 22.00 น. ถึง วันอาทิตย์ ที่ 15 ธันวาคม 2562 เวลา 24.00 น. โดยประมาณ จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยทุกท่านในความไม่สะดวก

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทร. 2842 (คุณสาธิตา), 2779 (ผคค.ทส), 3333 (VoIP), สายตรง 0 2243 1096
อีเมล: saraban@rid.go.th