สำหรับเจ้าที่ปฏิบัติงานระบบสารบรรณฯ ปีฐาน 2557 ไม่เสร็จ จะเปิดให้ดำเนินการระหว่างวันที่ 5-9 มกราคม 2558 ในเวลา 15.00-08.00น. ของวันรุ่งขึ้น

เพิ่มช่องทางติดต่อสอบถาม-แจังปัญหาการใช้การใช้งานระบบสารบรรณฯ ได้ที่ **คลิกเลย!!!

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทร. 2468 (คุณกฤษดา), 2779 (กค.ทส), 3333 (VoIP), สายตรง 0-2667-0952
E-mail: petchnw@gmail.com