>แบบฟอร์มสำหรับเพิ่ม/เปลี่ยนแปลงการใช้งานระบบฯ < ดาวน์โหลด >
เพิ่มช่องทางติดต่อสอบถาม-แจังปัญหาการใช้งานระบบฯ ได้ที่ **คลิกเลย!!!

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทร. 2468 (คุณกฤษดา), 2779 (กค.ทส), 3333 (VoIP), สายตรง 0-2667-0952
อีเมล: saraban@mail.rid.go.th