** ชื่อหน่วยงาน ตัวย่อ รหัสเอกสาร ในระบบฯ ไม่ตรงตามชื่อโครงสร้างใหม่ กรุณาส่งข้อมูลมาให้แก้ไขได้ โดยระบุชื่อเดิม และ ชื่อใหม่ ส่งมาทางอีเมล์ saraban@mail.rid.go.th
เพิ่มช่องทางติดต่อสอบถาม-แจังปัญหาการใช้งานระบบฯ ได้ที่ **คลิกเลย!!!

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทร. 2468 (คุณกฤษดา), 2779 (กค.ทส), 3333 (VoIP), สายตรง 0-2667-0952
E-mail: saraban@mail.rid.go.th