>แบบฟอร์มสำหรับเพิ่ม/เปลี่ยนแปลงการใช้งานระบบฯ < Download >
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ติอต่อเบอร์ภายใน 2842 (คุณกฤษดา), 2779 (ผคค.ทส), 3333 (VoIP)
โทร./แฟกซ์ 0-2243-1096 (สายตรง) อีเมล: saraban@mail.rid.go.th
เพิ่มอีกหนึ่งช่องทางสำหรับติดต่อ
Fanpage : ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมชลประทาน >>