เพิ่มช่องทางติดต่อสอบถาม-แจังปัญหาการใช้การใช้งานระบบสารบรรณฯ ได้ที่ **คลิกเลย!!!

!!! ผู้ใช้งานที่ใช้ระบบสารบรรณฯ โดยการเช่าใช้อินเตอร์เน็ต ADSL, FTTx หรืออื่นๆ ที่ไม่ใช่ VPN ของกรมฯ อาจมีปัญหาการเข้าเว็บระบบสารบรรณฯ เนื่องจากระบบสืบค้นทะเบียนหาชื่อโดเมน (DNS Server) ไม่สามารถสืบค้นหาชื่อโดเมน kromchol.com ได้ !! ดังนั้นเพื่อการแก้ไขให้ใช้งานได้ควรให้ Support ของผู้ให้บริการที่ท่านเช่าอยู่ทำการตรวจเช็คให้ หรือให้ท่านระบุเลข IP ของ DNS = 8.8.8.8 หรือ 203.185.94.100 ได้เองที่เครื่อง Computer (มีผลเฉพาะเครื่องที่แก้ไข)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทร. 2468 (คุณกฤษดา), 2779 (กค.ทส), 3333 (VoIP), สายตรง 0-2667-0952
E-mail: petchnw@gmail.com