หน่วยงานใดที่ต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงคำนำหน้า ประเภทเอกสารต่างๆ และขอเปิดตะกร้างาน สามารถดาวน์โหลดดูตัวอย่างได้ตามลิงค์ >> DOWNLOAD

สำหรับท่านที่เข้าร่วมสัมมนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2557 ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ **ดูรายชื่อ**
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทร. 2468 (คุณกฤษดา), 2779 (กค.ทส), 3333 (VoIP), สายตรง 0-2667-0952
E-mail: petchnw@gmail.com